website peuteropvang Hummeloord

Wil jij bij ons komen spelen?

Dat kan!

DIT ZIJN ONZE OPENINGSTIJDEN:

Er zijn ieder dagdeel minimaal twee leidsters aanwezig, de leidsters zijn in het bezit van een geldend diploma.
Via de link "informatieboekje" kunt u ons informatieboekje inzien.

DE OUDERBIJDRAGE:

Afhankelijk van het aantal dagdelen dat uw peuter komt en of u in aanmerking komt voor peuteropvang- of gesubsidieerde plaatsen, zal er een berekening voor uw ouderbijdrage worden gemaakt. De kosten voor de peuteropvang zijn deels via de belastingdienst terug te vorderen.
Er zijn twee categorieŽn ouderbijdrage:
1. De ouderbijdrage voor tweeverdieners, studerenden en/ of werkende alleenstaande ouders; deze kunnen via de belastingdienst Kinderopvangtoeslag aanvragen.
- Het tarief is € 7,45 per uur.
U betaald voor een ochtend € 101,59 en voor een middag € 74,50 per maand

2. Eenverdieners vallen onder de subsidie van gemeente Westland.
De tarieven worden bepaald door uw inkomen. Per 1-1-2017 hanteren we een uitgebreidere tabel qua inkomen voor de ouderbijdrage. Uw inkomen wordt ingedeeld in 7 categorieŽn i.p.v. 3 categorieŽn.
Omdat we bij Hummeloord geen inzicht hebben in uw inkomenssituatie, is het aan u als ouder(s)/verzorger(s) om aan te tonen wat uw jaarinkomen is. Ouder(s)/verzorger(s) worden door de opvang automatisch in de hoogste inkomenscategorie geplaatst tenzij zij, voor plaatsing van hun peuter, aantonen dat ze in een lagere inkomenscategorie thuishoren.


Inkomen ochtend middag
lager dan € 18.849,- € 6,14 € 4,50
van € 18.850,- t/m € 28.981,- € 6,80 € 5,00
van € 28.982,- t/m € 39.880,- € 12,78 € 9,50
van € 39.881,- t/m € 54.242,- € 20,18 € 14,80
van € 54.243,- t/m € 77.970,- € 35.05 € 25,70
van € 77.971,- t/m € 108.044,- € 59,18 € 43,40
€ 108.045,- en hoger € 67,77 € 49,70

De ouderbijdrage is per maand voor ťťn dagdeel. Tel de dagdelen dat uw kind komt bij elkaar op.
Via de link "ouderbijdrage 2018" kunt u hierover meer informatie lezen.
In de ouderbijdrage is de limonade, een kaakje en de premie van de W.A.- verzekering inbegrepen. Het bestuur van stichting Hummeloord kan, als de omstandigheden dit noodzakelijk maken, de hoogte van de ouderbijdrage wijzigen.


U KUNT ONS ALTIJD BELLEN:
Om uw peuter aan te melden kunt u telefonisch een afspraak maken op maandag- en vrijdagochtend, via het telefoonnummer : 0174 - 24 38 59

bekijk hier ons informatie boekje

bekijk hier uw ouderbijdrage 2018